Tuesday, August 4, 2009

Nice job, Samuelsson

I en smyginspelad ljudupptagning från ett möte som sändes i Sveriges Radio förra veckan gjorde Marianne Samuelsson uttalanden om att generösare regler ska gälla för mäktiga företagare. På inspelningen diskuterades Payex-ägaren Max Hanssons privata strandnära byggen på Gotland. Samuelsson drog bland annat en parallell till Västra Götaland och sade att där skulle man inte bråka om Volvochefen vill göra åtgärder i närheten av en strand.


- Yes, I said that and I meant every word of it. The only thing I regret is being caught on tape.

- No, wait, I didn't mean it after all. I was framed by disloyal bureaucrats with a political agenda.

- On second thought I wasn't framed after all, I was just misunderstood.

Nice smoke screen, Samuelsson. In fact, you've done such a great job that you'll be rewarded with a new position within the Government Offices, Regeringskansliet. Congratulations!

No comments:

Post a Comment