Tuesday, April 13, 2010

Don't you dare play any music!

Playing music on the radio has been banned in Somalia. Yet another destructive scheme by the seemingly unstoppable entertainment mafia, Sony BMG, Warner & associates? You'd think, but this time it's actually radical islamists coming to the industry's "rescue". If it isn't one it's the other, all working together with great efforts to ruin the modern society.

1 comment:

  1. Enligt Haditherna, som tillsammans med Koranen är islams grundhandlingar, så är musik, dans, bilder, droger, etc strängt förbjudet. Detta är kunskap som inga svenskar och få européer känner till. I Koranen står faktiskt ganska lite om hur muslimer i praktiken ska leva sina liv, för att få det så har man Haditherna till hjälp. Haditherna är nedskrivna traditioner kring Muhammeds ord som skrevs ner runt 800 e.kr. I synnerhet Sunni-islam är mycket strängt kring Haditherna. Det är i Haditherna man kan läsa om hur muslimska kvinnor ska klä sig, varför man stenar folk, varför de som konverterar från islam ska halshuggas, varför män ska ha skägg osv.

    ReplyDelete